5th Annual Image award

Image Award को लोकप्रियता व्यापक रुपमा अगाडी बढि रहेता पनि 5th annual image award भने वि.स. २०५९ सालमा विविध कारणवश आयोजना हुन सकेन । तर यस वर्षको image lifetime achievement award प्राप्त गर्नुहुने संगीत साधकको नाम भने घोषणा गरियो ।

Winners